SORU: Kalan Süreniz:


1-Kutuplarda birim yüzeye düşen enerji Ekvator’a düşen enerjiden……. 2-Yaz mevsiminde birim yüzeye düşen enerji kış mevsiminde düşen enerjiden……. Buna göre noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdaki araçlardan hangisi hava durumu belirlemede sıklıkla kullanılan araçlardan birisi değildir?

Cevap:

Havadaki nemin gazdan katıya geçerek hal değişikliği geçirmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşmaktadır?

Cevap:

Hava sıcaklığının azaldığı yerlerde……….basınç, arttığı yerlerde ise……….basınç oluşur. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Sıcak suyun ve nemli havanın bulunduğu Tropikal okyanuslarda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

Cevap:

Aşağıdaki ikililerden hangisi alçak basınç bölgesinde gerçekleşir?

Cevap:

Mevsimler nasıl oluşmaktadır?

Cevap:

Yeryüzünde uzun bir süre gözlenen hava olaylarının ortalamasına ne isim verilmektedir?

Cevap:

Atmosferde en çok bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Havanın yoğuşarak nemin su damlacıkları oluşturmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşmaktadır?

Cevap:

Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin olan özel şekline ne isim verilir?

Cevap:

Kuzey yarım kürede en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarının yeryüzü şekillerine etkisi ile oluşmuştur?

Cevap:

Dünya’nın Güneş ekseni etrafında dönmesiyle Dünya’nın………..hareketi oluşmaktadır. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

İklim bilimine ne isim verilir?

Cevap:

Dünya’nın kuzey yarım kürede bulunan dönencesine………..güney yarım kürede bulunan dönencesine………..denir. Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

Cevap:

Yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine genel olarak ne isim verilir?

Cevap:

Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumunu düşündüğümüzde, Türkiye hangi yarım kürede bulunmaktadır?

Cevap:

Dünya’nın eksen eğikliği yaklaşık olarak kaç derecedir?

Cevap:

Geçiş bölgede bulunmasından dolayı Türkiye’de bulunan 3 iklim türünü de kapsayan coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Dünya kendi ekseni etrafında ……….hareketi, Güneş’in etrafında ………..hareketi yapar. Buna göre bilginin doğru olması için boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

Cevap:

Nem ölçer olarak da adlandırılan ve havadaki nem oranını belirlemede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu günlere ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin oluşmasına sebep olmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki tarihlerden hangisi Güneş ışınlarının Ekvator’a dik geldiği tarihlerden birisidir?

Cevap:

1-hortum 2-şeytan kulesi 3-kasırga .Yanda bulunan rüzgar çeşitlerini büyükten küçüğe doğru nasıl sıralarız?

Cevap:

Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına neden olmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki iklim türlerinden hangisi Türkiye’de görülmemektedir?

Cevap:

Ekinoks tarihlerin aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdaki olaylardan hangisi gece gündüz sıcaklıkları arasında fark oluşmasına neden olur?

Cevap:
  

test çöz

mevsimler


  • Soru Sayısı:31
  • Süre: 31 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla