SORU: Kalan Süreniz:


Kuzey ve güney yarım kürede bulunan ve Dünya’nın Güneş ışığını dik alabileceği en uzak noktalara ne isim verilir?

Cevap:

Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü ne kadar sürede tamamlanır?

Cevap:

1-Kutuplarda birim yüzeye düşen enerji Ekvator’a düşen enerjiden……. 2-Yaz mevsiminde birim yüzeye düşen enerji kış mevsiminde düşen enerjiden……. Buna göre noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdaki tarihlerden hangisi mevsimlerin başlangıcı olarak da sayılan özel tarihlerden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdaki araçlardan hangisi hava durumu belirlemede sıklıkla kullanılan araçlardan birisi değildir?

Cevap:

Havadaki nemin gazdan katıya geçerek hal değişikliği geçirmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşmaktadır?

Cevap:

Dünya üzerinde kaç dönence bulunur?

Cevap:

Hava sıcaklığının azaldığı yerlerde……….basınç, arttığı yerlerde ise……….basınç oluşur. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Sıcak suyun ve nemli havanın bulunduğu Tropikal okyanuslarda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

Cevap:

Güneş açılarının yengeç dönencesine ve oğlak dönencesine sırasıyla dik geldiği tarihler aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Fen Mevsimler ve İklim


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla