SORU: Kalan Süreniz:


Kuzey ve güney yarım kürede bulunan ve Dünya’nın Güneş ışığını dik alabileceği en uzak noktalara ne isim verilir?

Cevap:

Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü ne kadar sürede tamamlanır?

Cevap:

Aşağıdaki tarihlerden hangisi mevsimlerin başlangıcı olarak da sayılan özel tarihlerden birisi değildir?

Cevap:

Hava sıcaklığının azaldığı yerlerde……….basınç, arttığı yerlerde ise……….basınç oluşur. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Güneş açılarının yengeç dönencesine ve oğlak dönencesine sırasıyla dik geldiği tarihler aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap:

Dünya kendi ekseni etrafında hangi yönlerde döner?

Cevap:

Güney yarım kürede en uzun gündüz ne zaman yaşanır?

Cevap:

Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ne isim verilir?

Cevap:
  

test çöz

fen denemesi


  • Soru Sayısı:8
  • Süre: 8 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla