SORU: Kalan Süreniz:


Kuzey ve güney yarım kürede bulunan ve Dünya’nın Güneş ışığını dik alabileceği en uzak noktalara ne isim verilir?

Cevap:

Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü ne kadar sürede tamamlanır?

Cevap:

Aşağıdaki tarihlerden hangisi mevsimlerin başlangıcı olarak da sayılan özel tarihlerden birisi değildir?

Cevap:

Dünya üzerinde kaç dönence bulunur?

Cevap:

Hava sıcaklığının azaldığı yerlerde……….basınç, arttığı yerlerde ise……….basınç oluşur. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Güneş açılarının yengeç dönencesine ve oğlak dönencesine sırasıyla dik geldiği tarihler aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap:

Türkiye’de başlıca kaç tane iklim çeşidi görülmektedir?

Cevap:

Dünya kendi ekseni etrafında hangi yönlerde döner?

Cevap:

Güney yarım kürede en uzun gündüz ne zaman yaşanır?

Cevap:

Aşağıdaki ikililerden hangisi alçak basınç bölgesinde gerçekleşir?

Cevap:

Mevsimler nasıl oluşmaktadır?

Cevap:

Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ne isim verilir?

Cevap:

Yeryüzünde uzun bir süre gözlenen hava olaylarının ortalamasına ne isim verilmektedir?

Cevap:

Atmosferde en çok bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Havanın yoğuşarak nemin su damlacıkları oluşturmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşmaktadır?

Cevap:

Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin olan özel şekline ne isim verilir?

Cevap:

Kuzey yarım kürede en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarının yeryüzü şekillerine etkisi ile oluşmuştur?

Cevap:

Dünya’nın Güneş ekseni etrafında dönmesiyle Dünya’nın………..hareketi oluşmaktadır. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

İklim bilimine ne isim verilir?

Cevap:

Dünya’nın kuzey yarım kürede bulunan dönencesine………..güney yarım kürede bulunan dönencesine………..denir. Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

Cevap:

Yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine genel olarak ne isim verilir?

Cevap:

Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumunu düşündüğümüzde, Türkiye hangi yarım kürede bulunmaktadır?

Cevap:

Dünya’nın eksen eğikliği yaklaşık olarak kaç derecedir?

Cevap:

Geçiş bölgede bulunmasından dolayı Türkiye’de bulunan 3 iklim türünü de kapsayan coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Dünya kendi ekseni etrafında ……….hareketi, Güneş’in etrafında ………..hareketi yapar. Buna göre bilginin doğru olması için boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

Cevap:

Organik Baz 2-Gen 3-Kromozom 4-Nükleotid 5-DNA Yukarıdaki kalıtsal yapıları küçükten büyüğe doğru sıralayanız.

Cevap:

DNA’nın yapı ve görev birimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap:

DNA’nın yapısında kaç tane organik baz bulunmaktadır?

Cevap:

1-Sitoplazmadaki serbest nükleotidler çekirdeğe girer. 2-Serbest nükleotidler ayrılan zincirin karşısına yerleşir. 3-Eşlenme tamamlanıp iki aynı DNA meydana gelir. 4-DNA’nın çift zincirli yapısı ikiye ayrılır. Yukarıda verilen olayları DNA’nın eşlenme sırasına göre nasıl sıralarız?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapısında bulunan organik bazlardan birisi değildir?

Cevap:

1-Timin 2-Guanin 3-Adenin 4-Sitozin DNA içinde bulunan yukarıdaki organik bazlar nasıl eşleştirilir?

Cevap:

DNA aşağıdaki durumlardan hangisinde kendini onaramaz?

Cevap:

Bir nükleotid yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap:
  

test çöz

fen deneme


  • Soru Sayısı:34
  • Süre: 34 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla