SORU: Kalan Süreniz:


Kuzey yarım kürede en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarının yeryüzü şekillerine etkisi ile oluşmuştur?

Cevap:

Dünya’nın Güneş ekseni etrafında dönmesiyle Dünya’nın………..hareketi oluşmaktadır. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

İklim bilimine ne isim verilir?

Cevap:

Dünya’nın kuzey yarım kürede bulunan dönencesine………..güney yarım kürede bulunan dönencesine………..denir. Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

Cevap:

Yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine genel olarak ne isim verilir?

Cevap:

Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumunu düşündüğümüzde, Türkiye hangi yarım kürede bulunmaktadır?

Cevap:

Dünya’nın eksen eğikliği yaklaşık olarak kaç derecedir?

Cevap:

Geçiş bölgede bulunmasından dolayı Türkiye’de bulunan 3 iklim türünü de kapsayan coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Dünya kendi ekseni etrafında ……….hareketi, Güneş’in etrafında ………..hareketi yapar. Buna göre bilginin doğru olması için boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Fen Mevsimler ve İklim 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla