SORU: Kalan Süreniz:


”324 520 721” sayısının milyonlar bölüğü toplamı, binler bölüğü toplamından kaç fazladır ?

Cevap:

“342 657 890” sayısında 9 sayısının basamak değeri kaçtır ?

Cevap:

2-6-10-A-B örüntüsüne göre A.B kaçtır ?

Cevap:

“130 132 132” sayısının milyonlar bölüğünün sayı değeri toplamı, binler bölüğünün sayı değeri toplamından kaç eksiktir ?

Cevap:

67-110 arasında kaç tana doğal sayı vardır ?

Cevap:

60-58-54-48-A örüntüsünde A yerine kaç gelmelidir ?

Cevap:

Rakamları farklı 39c87 sayısında c yerine gelebilecek en büyük rakam hangisidir ?

Cevap:

1-4-9-16-X olarak devam eden örüntüde X yerine ne gelmelidir ?

Cevap:

Aşağıdaki sayıların hangilerinin birler bölüğü toplamı 13’tür ?

Cevap:

Aşağıdaki sayılardan hangisinin sayı değeri toplamı 22’dir ?

Cevap:

Bir sayı bölüğünde en çok kaç farklı rakam bulunur ?

Cevap:

“453 678 132” sayısının okunuşu nasıldır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde bileşik kesir vardır ?

Cevap:

Üçte biri 12 olan sayının 2 katı kaçtır ?

Cevap:

Aşağıdaki kesirlerden hangisi basit bir kesirdir ?

Cevap:

Aşağıdaki kesirlerin hangisi sade halde bulunuyor ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?

Cevap:
  

test çöz

deneme 3


  • Soru Sayısı:18
  • Süre: 18 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla