SORU: Kalan Süreniz:


Okunuşu “Yedi milyon dokuz yüz elli beş bin kırk iki” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

“321 435 678” sayısının milyonlar bölüğü rakamlarının toplamı kaçtır ?

Cevap:

1,5,7,3,2 rakamları ile yazılabilecek en büyük 3 basamaklı sayı kaçtır ?

Cevap:

Bir sayı bölüğünde en az kaç farklı rakam bulunur ?

Cevap:

“130 132 132” sayısının milyonlar bölüğünün sayı değeri toplamı, binler bölüğünün sayı değeri toplamından kaç eksiktir ?

Cevap:

67-110 arasında kaç tana doğal sayı vardır ?

Cevap:

60-58-54-48-A örüntüsünde A yerine kaç gelmelidir ?

Cevap:

1,2,3,4,5 rakamlarını bir kere kullanarak elde edilecek 5 basamaklı en büyük sayı kaçtır ?

Cevap:

Rakamları farklı 39c87 sayısında c yerine gelebilecek en büyük rakam hangisidir ?

Cevap:

”534 232” sayısında 4 sayısı yerine 9 yazılırsa sayı ne kadar artar ?

Cevap:

Aşağıdaki sayılardan hangisinin sayı değeri toplamı 22’dir ?

Cevap:

1-2-4-7-?-16 ise ? yerine kaç gelmelidir ?

Cevap:

Bir sayı bölüğünde en çok kaç farklı rakam bulunur ?

Cevap:
  

test çöz

5.Sınıf Matematik Doğal Sayılar testi


  • Soru Sayısı:13
  • Süre: 13 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla