SORU: Kalan Süreniz:


”132 456 789” sayısının sayı değeri toplamı kaçtır ?

Cevap:

4 basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır ?

Cevap:

“Yüz yetmiş beş milyon altı yüz otuz iki bin bir” sayısının yazılışı nasıldır ?

Cevap:

İki basamaklı en küçük pozitif tek doğal sayı kaçtır ?

Cevap:

Aşağıdaki sayıların hangilerinin birler bölüğü toplamı 13’tür ?

Cevap:

Çift rakamlarla yazılabilen beş basamaklı en büyük çift sayı kaçtır ?

Cevap:

Aşağıdaki sayılardan hangisinin sayı değeri toplamı 22’dir ?

Cevap:

1-2-4-7-?-16 ise ? yerine kaç gelmelidir ?

Cevap:

Bir sayı bölüğünde en çok kaç farklı rakam bulunur ?

Cevap:

“453 678 132” sayısının okunuşu nasıldır ?

Cevap:
  

test çöz

5.Sınıf Matematik Doğal Sayılar 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla