SORU: Kalan Süreniz:


Okunuşu “Yedi milyon dokuz yüz elli beş bin kırk iki” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

“321 435 678” sayısının milyonlar bölüğü rakamlarının toplamı kaçtır ?

Cevap:

1,5,7,3,2 rakamları ile yazılabilecek en büyük 3 basamaklı sayı kaçtır ?

Cevap:

Bir sayı bölüğünde en az kaç farklı rakam bulunur ?

Cevap:

2–3-5-8-A-B olarak devam eden örüntüye göre A+B=?

Cevap:

1-A-B-C-13-16 sayısına göre A+B+C kaçtır ?

Cevap:

”324 520 721” sayısının milyonlar bölüğü toplamı, binler bölüğü toplamından kaç fazladır ?

Cevap:

“342 657 890” sayısında 9 sayısının basamak değeri kaçtır ?

Cevap:

2-6-10-A-B örüntüsüne göre A.B kaçtır ?

Cevap:

2-3-6-18-? İse? Yerine kaç gelmelidir ?

Cevap:
  

test çöz

5.Sınıf Matematik Doğal Sayılar6


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla