SORU: Kalan Süreniz:


Okunuşu “Yedi milyon dokuz yüz elli beş bin kırk iki” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

“321 435 678” sayısının milyonlar bölüğü rakamlarının toplamı kaçtır ?

Cevap:

1,5,7,3,2 rakamları ile yazılabilecek en büyük 3 basamaklı sayı kaçtır ?

Cevap:

Bir sayı bölüğünde en az kaç farklı rakam bulunur ?

Cevap:

Yazılışı “65 123 456” olan sayının okunuşu Aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

“1072” sayısında basamak değeri en büyük sayı hangisidir ?

Cevap:

“130 132 132” sayısının milyonlar bölüğünün sayı değeri toplamı, binler bölüğünün sayı değeri toplamından kaç eksiktir ?

Cevap:

”567 500 007” sayısı kaç bölükten oluşur ?

Cevap:

“Bir milyon bin bir sayısının yazılışı nasıldır ?

Cevap:

1,2,3,4,5 rakamlarını bir kere kullanarak elde edilecek 5 basamaklı en büyük sayı kaçtır ?

Cevap:
  

test çöz

5.Sınıf Matematik Doğal Sayılar 5


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla