SORU: Kalan Süreniz:


Bir bilgisayar oyununda bölüm sonu sorusu aşağıdaki gibidir. Kalenin anahtarı, soldan ve aşağıdan başlamak kaydıyla, bahçe duvarında 100. ile 121. tuğlalardan birinin arkasındadır. (İpucu: Anahtarın olduğu tuğla 6 ve 8 in ortak katıdır.) Buna göre anahtarın arkasında olabileceği tuğlanın rakamları toplamı kaçtır?

Cevap:

Kenar uzunluklari 4m ve 6m olan dikdortgen seklindeki bir bahcenin tabani kare seklindeki hazir cimler ile kaplanacaktir. Bahce tabanini en az sayida hazir cim ile kaplamak icin kullanilmasi gereken hazir cimlerin bir kenarinin uzunlugu ne olmalidir?

Cevap:

Bayramda harçlık toplayan, 14 yaşındaki Hasan ve kendisinden 4 yaş küçük kardeşi Fatih, yaşlarıyla orantılı olarak ve topladıkları para miktarı en az olacak şekilde toplamda üç basamaklı para toplamışlardır. Hasan ve Fatih yaşlarının en küçük ortak katının kaç katı para toplamıştır?

Cevap:

Ali kardeşine bir hediye almak istemektedir. Haftalık 26 lira harçlık alan Ali bunun yarısını kardeşine hediye almak için biriktirmektedir. Almak istediği hediye 412 lira olduğuna göre, Ali kaç hafta sonra kardeşine hediye alabilecektir?

Cevap:

Burak yeni aldığı oyunu bilgisayarına kurmak istemektedir ancak bilgisayarının disk kapasitesi oyunu kurmak için yetersiz kalmaktadır. Burak'in bilgisayarının toplam kapasitesi 4^6 GB, oyunu kurabileceği boş alan ise 2^3 GB ise 4^2 GB büyüklüğündeki oyunu kurması için kaç GB yer açmalıdır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangileri tam kare pozitif tam sayıdır?

Cevap:

Kare seklindeki bir balkonun tabanı, taban alanı 1m2 olan 96 adet fayansla kaplanmak istenmektedir ancak fayans sayısı yetersiz gelmektedir. Buna göre balkonun tabanını kaplamak için en az kaç adet fayans gerekmektedir? 

Cevap:

Bir sınıftaki öğrenciler öğretmenler gününde, öğretmenlerine hediye almak için aralarında para toplamak istiyor. Sınıfta 256\sqrt{256} öğrenci olduğuna ve almak istedikleri hediye de 1000\sqrt{1024} TL'ye en yakın doğal sayı değerinde olduğuna göre bir öğrenci ne kadar para vermelidir?

Cevap:

Serkan, 64\sqrt{64} litrelik bir kolonyayı 0.16\sqrt{0.16} litrelik plastik şişelere eşit biçimde bölüştürecektir. Serkan'ın kaç adet plastik şişeye ihtiyacı vardır?

Cevap:

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Cevap:

150 sayfa olan bir kitaptan rastgele bir sayfa açıldığında, açılan sayfanın 3 ün ve 8 in ortak katı olma ihtimali nedir?

Cevap:

Pazardaki bir sebze tezgahında 30 adet patlıcan, 45 adet kabak ve x adette biber bulunmaktadır. Tezgaha rastgele elini atan bir müşterinin patlıcan seçme olasılığı 1/6 ise Pazar tezgahında kaç adet biber vardır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 4x2.3y3 ifadesine eşit değildir.

Cevap:

(7x-4)-(3x+4) ise bu ifadenin en sade şekli nedir?

Cevap:

3(2x-2y)+2(3x-3y) ise bu ifadenin en sade şekli nedir?

Cevap:

-8x+ 5x - 6 ifadesinin katsayıları toplamı kaçtır?

Cevap:

Bir mahallede (5x-2) kişi bulunmaktadır.Bu kişilerin tamamı pikniğe gidecektir. Pikniğe gitmek için kiralanan otobüs ücreti kişi başına (x+2) tl olduğuna ve toplanan para 224 TL olduğuna göre bu mahallede kaç kişi yaşamaktadır?

Cevap:

Bir dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 3x ve alanı 6x2-3 ise kısa kenarın x cinsinden ifadesi nedir?

Cevap:

(3x+2)2 =Ax2 + Bx + 4 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre A+B toplamı kaçtır?

Cevap:

(3x+2y)ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:
  

test çöz

GENEL TEKRAR-047b61ff


  • Soru Sayısı:20
  • Süre: 20 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla