SORU: Kalan Süreniz:


7 ve 15 aralarında asal 2 sayıdır. Bu 2 sayı göz önünde bulundurularak ebobları ve ekoklarının toplamı kaçtır?

Cevap:

150’nin kaç tane pozitif çarpanı vardır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 125 sayısının asal çarpanlarından birisidir?

Cevap:

Biri 300 diğeri 200 dönümden oluşan tarlar eşit uzunlukta en büyük parçalara ayrılarak işlenmek istenmektedir. Buna göre bu parçalardan birisinin uzunluğu kaç dönüm olacaktır?

Cevap:

Aralarında asal 2 sayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

76’nın asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

Cevap:

16 ve 35 aralarında asal sayılar olduğuna göre bu 2 sayının pozitif çarpanlarının toplamı kaçtır?

Cevap:

2 basamaklı pozitif tam sayılar içinde 2 ve 3’ aynı anda bölünen kaç tane sayı vardır?

Cevap:

25 ve 75 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır?

Cevap:

2 sayının ebobu 1 olduğuna göre bu 2 sayı sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap:

80 ile 120’nin ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır?

Cevap:

100 cm ve 150 cm uzunluğunda 2 tahta çubuk boyları birbirine eşit parçalara ayrılacaktır. Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur.

Cevap:

Asal çarpanları 2-3-5-7 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

6, 8 ve 12 cm uzunluğunda olan fayansları küp şekline getirmek istiyorsa bu küplerin bir ayrıtının uzunluğu en az kaç cm’dir?

Cevap:

2 çeşit iplik ile birlikte birbirine eşit olan ipler elde edilmek için farklı çeşitteki bu ipler kesilmek isteniyor. Bir ipliğin boyu 75 m iken diğeri x m’dir. Toplam kesilen ip adeti 11 olduğuna göre x kaç m’dir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar 5


  • Soru Sayısı:15
  • Süre: 15 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla