SORU: Kalan Süreniz:


18 ve 12 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük üç basamaklı sayı nedir?

Cevap:

Uzunluğu 4 cm ve 18 cm olan iki farklı tahta parçası aynı uzunluktaki tahtalar uç uca eklenecek şekilde birleştirilmektedir. Buna göre iki tahta ayni hizaya geldiğinde en az kaç tahta kullanılmıştır?

Cevap:

72 kg olan mercimek ile 60 kg olan kuru fasulye birbirine karıştırılmadan paketlenecektir. buna gore toplamda en az kac paket olur?

Cevap:

Aralarında asal olan iki sayının çarpımı 60 ise bu sayıların toplamı hangisi olabilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 720 sayısının pozitif çarpanlarından birisi değildir?

Cevap:

Biri 150 m diğeri ise 360 m olan iki yol eşit parçalardan oluşan en büyük mesafelerle ayrılmak isteniyor. Buna göre toplamda kaç tane yol oluşmuş olur?

Cevap:

15 sayısı ile aşağıdaki sayılarından hangisi aralarında asaldır?

Cevap:

Aşağıdaki sayılardan hangisi 3’e bölünmekte fakat 9’a bölünmemektedir?

Cevap:

60 sayısının pozitif çarpanlarının toplamı kaçtır?

Cevap:

Aşağıdaki sayılardan hangisinin 1 tane asal çarpanı bulunmaktadır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla