SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen şehirlerden birisi değildir?

Cevap:

31 Mart ayaklanmasını bastıran ordunun ismi nedir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan düşücne akımlarından birisi değildir?

Cevap:

Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

İngilizlerin işgal ettiği ve Atatürk’ün 7.ordu başında komutanlık yaptığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Atatürk’ün de okurken etkilendiği “Kanunların Ruhu” isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Emir altında bulunan kişileri komuta etmekle beraber örgütlenmelerine ve zafere inanmalarına olanak tanıyan liderlik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Atatürk’ün edebiyat ve hitabet alanlarında gelişmesine yardımcı olan sınıf arkadaşının ismi nedir?

Cevap:

Farklı milletlere haklar vererek halk kavramını oluşturup ayakta tutma temelli olan düşünce şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

1-Mahalle Mektebi, 2-İstanbul Harp Okulu, 3-Manastır Askeri İdadisi, 4-Selanik Askeri Rüştiyesi, 5-Harp Akademisi, 6-Şemsi Efendi İlkokulu. Yanda bulunan Atatürk’ün okuduğu okulları eskiden yeniye olarak nasıl sıralamalıyız?

Cevap:

Atatürk’e Mustafa ismini veren öğretmeni hangi okulda öğretmeniydi?

Cevap:

Mustafa Kemal 1913 yılında………ataşeliğine atandı. Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük düşüncesine öncülük eden isimlerden birisi değildir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor 4


  • Soru Sayısı:13
  • Süre: 13 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla