SORU: Kalan Süreniz:


1909’da çıkan 31 Mart ayaklanmasında Mustafa Kemal’in rütbesi neydi?

Cevap:

Atatürk Trablusgarp’a girerken hangi meslek mensubu gibi davrandı?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerinden birisi değildir?

Cevap:

Rüştiye şu anki eğitim sisteminde……….idadi ise şu anki eğitim sisteminde……..demektir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Trablusgarp’ı kaybetmemize sebep olmuştur?

Cevap:

Zayıf milletleri kendi çıkarları uğruna işgal ederek sahip oldukları değerleri ele geçirmeye ve kendi hizmetlerine geçirmeye ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdaki aydınlardan hangisi Fransız İhtilali’nde özgür düşünce savunucularından birisi değildir?

Cevap:

1839 yılında yayımlanan ve bazı hakların tanındığı bildiri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

İlk Osmanlı yazılı anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Atatürk’ün ilk görev yeri neresidir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla