SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruculuğunu yaptığı cemiyetlerden birisidir?

Cevap:

Aşağıdaki isimlerden hangisi Mustafa Kemal’in düşünce sisteminden etkilendiği aydınlardan birisidir?

Cevap:

Atatürk’ün Çanakkale cephesinde kazandığı unvan nedir?

Cevap:

Mustafa Kemal’e Mustafa ismini kim vermiştir?

Cevap:

Kuzey Afrika’daki son toprağımız neresiydi?

Cevap:

Mustafa Kemal “Geldikleri gibi giderler!” sözünü nerede söylemiştir?

Cevap:

Özellikle lider özellikleri bulunan Mustafa Kemal gibi öncülerin sahip olduğu geleceği doğru tahmin etme yeteneğine ne isim verilir?

Cevap:

Bilim, sanat, edebiyat, fen gibi alanlarda gerçekleşen yeniliklerin gerçekleştiği olaya ne isim verilir?

Cevap:

Buhar gücünün kullanılma başlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi başlamıştır?

Cevap:

Atatürk ………yılında ……….’te doğdu. Annesinin adı………..Hanım, babasının adı…………..Bey’dir. Buna göre bilginin doğru olması için noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla