SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde esneklik potansiyel enerjisi bulunmaktadır?

Cevap:

Uçakta olmamıza rağmen havadayken yer çekimi kuvvetinin etki etmesinin sebebi nedir?

Cevap:

Sudaki sürtünme kuvvetine….denir. Ve bu kuvvet havada bulunan sürtünme kuvvetinden……tür. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisini yaptığımızda iş yapıyor sayılmayız?

Cevap:

Aynı süratle hareket eden bir yüksek hızlı tren ile ticari taksinin hareket enerjileri hakkında ne söylenebilir?

Cevap:

Yapılan işin kuvvete bölünmesi ile aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilir?

Cevap:

Kütle…..ile ağırlık ise…..ile ölçülür. Boşluklara sırasıyla gelmesi gereken ölçüm araçları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Cismin bulunduğu yerden dolayı sahip olduğu enerjiye ne isim verilir?

Cevap:

Ay’da ağırlığı 20 N olan bir kişinin dünyadaki kütlesi kaç kilogramdır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Kuvvet ve Enerji 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla