SORU: Kalan Süreniz:


Her yerde aynı olan ve değişmeyen madde miktarına ne isim verilir?

Cevap:

İşi yapabilme yeteneğine…denir. Birimi ise ….. ve sembolü ise …..’dir. Buna göre noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Potansiyel enerjinin çeşitleri aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap:

Enerjinin yoktan var edilemeyeceği ve var olan enerjinin de yok olamayacağı durumuna ne isim verilir?

Cevap:

Dünya dışında kalan gök cisimlerinin uyguladıkları kuvvete…denir. Ayrıca bu gök cisimlerin büyüklüğü ile ağırlıkları arasında .…..orantı bulunmaktadır. Buna göre bilginin doğru bilgisi olması için boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesine örnektir?

Cevap:

İş yapılabilmesi için yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap:

Aşağıdaki durumlardan hangisinde iş yapılmıştır?

Cevap:

Yerde sabit duran bir sandığa aşağıdaki yönlerden hangilerinden uygulanan kuvvet iş sayılabilir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Kuvvet ve Enerji


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla