SORU: Kalan Süreniz:


Aralarında 20 m mesafe bulunan iki cisimden biri 13 N kuvvet ile itilmektedir. Buna göre bu cismin yaptığı iş kaç J’dir?

Cevap:

Yer çekiminin kuvvetinin yönü Dünya’nın neresine doğru gerçekleşir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Sıkıştırılmış cisimlerde bulunan ve daha gevşek olan cisimlerde bulunan enerji türüne ne isim verilir?

Cevap:

Bir apartmanın farklı katlarında yer alan kişilerin bilgileri yandaki gibidir.Asım: 17.katta, Fatoş:11.katta,Selim:24.katta, Tülin:20.katta.Bu kişilerin oturdukları katlar göz önüne alındığında ağırlık sıralamaları nasıl olmalıdır? (Küçükten büyüğe)

Cevap:

Aslı Rusya’da atom mühendisliği yapmaktadır. Kemal ise Türkiye’de özel bir firmada satış görevlisidir. Seyit ise Hindistan’da üniversite okumaktadır. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu kişilerin ağırlıklarının kıyaslanması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap:

1-Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür(Ağırlık dinamometre ile ölçülür.).2-Kütle her yerde aynıdır(Ağırlık bulunan yere göre değişir.).3-Kütle simgesi m’dir(Ağırlık simgesi G’dir.).4-Kütle birimi Newton’dur(Ağırlık birimi ağırlıktır.).Yanda verilmiş olan kütle ve ağırlık karşılaştırmasında kaç numaralı bilgilerde hata yapılmıştır?

Cevap:

Bir cisme 25 N kuvvet uygulayan Metin 100 J enerji harcamıştır. Buna göre Metin’in aldığı yolun cm cinsinden karşıtı kaçtır?

Cevap:

Bir cisme uygulanan yer çekimi kuvvetine ne isim verilir?

Cevap:

Yerden yukarıya doğru fırlatılan bir topun enerji değişimi sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Kuvvet ve Enerji 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla