SORU: Kalan Süreniz:


Evlerde kullandığımız ampullerde ……enerjisi …..enerjisine dönüşmektedir. Buna göre boşluklara gelmesi gerek enerji türleri aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap:

Uludağ:2543 m, Ağrı Dağı:5137 m, Erciyes Dağı:3916 m. Yanda verilen dağlar ve yükseklikleri göz önünde bulundurulduğunda eşit seviyede eşit ağırlıklara sahip olan ama farklı dağlara tırmanış gerçekleştiren bireylerin ağırlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Hareketli cisimlerin sahip olduğu ve kütle, süratle doğru orantılı olan enerjiye ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Bir helikopterden atlayan sporcunun paraşütle güvenli bir şekilde yere inmesine aşağıdakilerden hangisi olanak sağlamaktadır?

Cevap:

Havada bulunan sürtünme kuvvetine aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi yapılır?

Cevap:

Deniz taşıtlarının su içerisinde hızlanmalarına engel olan ve yer yer hızlarını da düşüren etkiye ne isim verilir?

Cevap:

Ağırlık Ekvator’dan kutuplara doğru…..iken deniz seviyesinden yukarılara yükseldikçe……Buna göre noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

….N kuvvetle…..metre yol alan bir kişi…..J iş yapmış olacaktır. Buna göre boşluklara gelebilecek sayılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Cevap:

Dünyadaki kütlesi 60 kg olan birisinin Ay’da ağırlığı ne kadardır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Kuvvet ve Enerji 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla