SORU: Kalan Süreniz:


(1)Bana bak Sadrettin Efendi ! (2)Kudüs, İslam tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. (3)Bunca yaşanana seyirci kalamam. (4)Göz göre acı çekiyorlar. (5)Biz de karşılarına geçip pinekliyoruz. Kaç numaralı cümle anlam akışını bozmaktadır ?

Cevap:

Metin, uluslarası ilişkiler bölümü mezunudur. Yaklaşık bir sene önce ülkenin önemli üniversitelerden birinden mezun olarak özel bir sektörde işe başladı. 5 bu iş tecrübesinden sonra yurt dışına yüksek lisans yapmaya gitti.Bu paragrafa aşağıdaki sorulardan hangisi sorulursa cevap alınamaz ?

Cevap:

1-Arkadaş ortamında zararlı alışkanlıklara başlama, bu noktalardan en önemlisidir.,2-Hatta atalarımız bu rolü en güzel şöyle ifade eder:Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.,3-Özellikle ergenlik dönemlerinde bu başlama hali daha düşük yaş ortalamalarına da zamanla düşmektedir., 4-Çevre, insan gelişim ve değişiminde hassas bir noktaya sahiptir.,5-İnsanlar ne kadar inkar etseler de bu durumun yadsınamaz bir rolü vardır. Karışık halde verilen cümleler hangi sırayla takip edilirse anlamlı bir parça elde etmiş oluruz ?

Cevap:

Oyun çağı ile başlayan ve hayatın sonuna kadar süren arkadaşlık çabasına, insan neden ihtiyaç duyar ? İnsan, yaşamının birçok yerinde yalnızlığa karşı savaşlar verir. Aile ve arkadaş ortamıyla birlikte bu savaşı sürdürmek ister. Bir yandan da başta belirtilen çaba ihtiyacının altında, birçok sebebi de sürükler. Örneğin sosyalleşme arzusu, örneğin aidiyet duygusu, örneğin statü isteği, saygınlık gibi etkenler bu noktada hassas etkilere sahip olmaktadır.Bu paragrafın konusu nedir ?

Cevap:

(1)Nazım Hikmet, farklı siyasi kalıplar ile anılan bir şair olmasının yanı sıra, aslında insana umut ve çaresizliği aynı anda tattıran bir üsluba sahip olması onu farklı kılıyor. (2)Sahip olduğumuz tüm olanakların sınırlarını bilerek ve bununla yaşayarak hareket etmeliyiz. (3)Ayrıca özellikle Rusya ve İstanbul’da kaleme aldığı şiirleri, büyük kesimlerce okutuldu. (4)Birçok ortamda adı Nazım Hikmet, toplumsallığı her zaman ağır bir silah olarak kullandı. (5)Halen günümüzde de sayısız ülkede sayısız dilde şiirin altında hep aynı isim yatar:Nazım Hikmet.Yandaki paragrafta kaç numaralı cümle anlam akışını bozmaktadır ?

Cevap:

İzmir, Ege’nin en nadide şehirlerinden bir tanesidir. Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanında modern şehir dizaynı ile birlikte ortalama bir büyükşehir sorunlarına sahip. Alt yapı noktalarında çalışmaların sıklaştırıldığı bu şehirde farklı ulaşım yolları ile birlikte güzergah olarak da ticari önem arz etmektedir.Buna göre bu parçanın başlığı ne olmalıdır ?

Cevap:

(1)Toplumun içinde farklı ekonomik yapılar bulunmaktadır. (2)Aslında ilk tarihten bu yana, insanların söz konusu olduğu her alanda bu yapılar vardı. (3)Tarih sahnesinde insan farklı rollerle ön plana çıkardı. (4)Kimi yaptıkları ile kimi yapmadıkları kimi ise yapamadıkları ile. (5)Ama sonuç olarak bilinen tek gerçek, insanın o sahnede hep bir rol alabildiğine dairdir.Bu parçayı ikiye bölecek olursak ikinci bölüm hangi numara ile başlamalıdır ?

Cevap:

1-Teneffüste kavga eden iki kişiyi gözleriyle aradı ve buldu., 2-En son, yeniden el işareti ile yerlerine gönderdi.,3-Sınıfın ayrı köşelerinden oturan bu 2 kişiye el işareti yaparak yanına çağırdı.,4-Öğretmen sınıftan içeri büyük bir sinirle girdi.,5-Öfkeden kızarmış gözleriyle baştan aşağı ikisini süzdü.Yanda karışık halde verilen cümleler ile bir paragraf oluşturulmak istenmektedir. Buna göre hangi sıralamada cümleler sıralanırsa anlamlı bir parça elde edilmiş oluruz ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Parçada Anlam 4


  • Soru Sayısı:8
  • Süre: 8 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla