SORU: Kalan Süreniz:


Organik Baz 2-Gen 3-Kromozom 4-Nükleotid 5-DNA Yukarıdaki kalıtsal yapıları küçükten büyüğe doğru sıralayanız.

Cevap:

DNA’nın yapı ve görev birimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap:

DNA’nın yapısında kaç tane organik baz bulunmaktadır?

Cevap:

1-Sitoplazmadaki serbest nükleotidler çekirdeğe girer. 2-Serbest nükleotidler ayrılan zincirin karşısına yerleşir. 3-Eşlenme tamamlanıp iki aynı DNA meydana gelir. 4-DNA’nın çift zincirli yapısı ikiye ayrılır. Yukarıda verilen olayları DNA’nın eşlenme sırasına göre nasıl sıralarız?

Cevap:

1-Timin 2-Guanin 3-Adenin 4-Sitozin DNA içinde bulunan yukarıdaki organik bazlar nasıl eşleştirilir?

Cevap:

DNA aşağıdaki durumlardan hangisinde kendini onaramaz?

Cevap:

Bir nükleotid yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap:
  

test çöz

fen denemesi2


  • Soru Sayısı:7
  • Süre: 7 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla