SORU: Kalan Süreniz:


Organik Baz 2-Gen 3-Kromozom 4-Nükleotid 5-DNA Yukarıdaki kalıtsal yapıları küçükten büyüğe doğru sıralayanız.

Cevap:

Ebeveynlerden gelen genlerin aynı olmasına………..denir. Aşağıdakilerdfen hangisi bu boşluğa getirilemez?

Cevap:

Erkeklerin cinsiyet kromozomu…….olarak, kadınların cinsiyet kromozomu ise……olarak gösterilir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Canlıların yaşadıkları çevreye kalıtsal uyum sağlama durumlarına ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi seleksiyon olarak adlandırılan durumun karşılığıdır?

Cevap:

DNA’nın yapı ve görev birimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Aşağıdaki canlılardan hangisi mutasyona uğramış canlılardan birisidir?

Cevap:

Tür içi çeşitlilik olarak da adlandırılan ve aynı türe ait canlıların farklı doğal ortamlarda farklı özellikler kazanmalarına ne isim verilir?

Cevap:

Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan bir ailede çocukların üçü de kızdır. Buna göre doğacak olan 4.çocuğun cinsiyetinin kız olma olasılığı yüzde kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Fen DNA ve Genetik Kod


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla