SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

DNA aşağıdaki durumlardan hangisinde kendini onaramaz?

Cevap:

Doğaya uyum sağlayan canlıların yaşamlarına devam etmesi, uyum sağlayamayan canlıların ise yok olmaları durumuna ne isim verilir?

Cevap:

Mutasyona neden olan faktörlere……..mutasyona uğrayan canlılara ise…….denir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

DNA’nın yapısı ile ilgili ilk modeli kimler tasarlamıştır?

Cevap:

Kromozom sayısı 47 olan kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Eşeyli canlılarda karakterlerin nesilden nesile aktarılmasının gösterilmesine ne isim verilir?

Cevap:

Bireyin sahip olduğu genlerin toplamıyla oluşan gen yapısına ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Bir nükleotid yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Fen DNA ve Genetik Kod 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla