SORU: Kalan Süreniz:


x=5 ve y=3 ‘ün olduğu doğru aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Her gün bir önceki mesafenin 2 katından 1 fazla mesafe yol kat eden bir sürücünün 5.günde kat ettiği yol mesafesi 175 metre olduğuna göre 2, 3 ve 4.günde kat ettiği mesafelerin toplamı kaç metredir?

Cevap:

x5+x4x2\LARGE{{x \over 5}+{x \over 4} \over x-2} = y denkleminde x'in hangi degeri icin y hesaplanamaz?

Cevap:

Doğrular ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

3y=2x+5 doğrusunun y ve x cinsinden eşitleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Apsisleri sırasıyla 2 ve 3, ordinatları sırasıyla 4 ve a olan x ve y’nin ordinatlarının farkının apsislerinin toplamına oranı 2/3 olduğuna göre a kaçtır?

Cevap:

-3.(3x-4) + 5=27 olduğuna göre 9x+6 kaçtır?

Cevap:

Birbirine dik olan 2 doğrudan birisi y=3x-2 diğeri ise 2y=ax+3’tür. Buna göre bu doğruların eğimleri çarpımının ………….olması için a………..olmalıdır. Bilginin doğru olması için boşluklara hangi sayılar gelmelidir?

Cevap:

Bir sayının karesi 81’den küçük ise bu sayının çözüm kümesinde yer alan değerlerin toplamı kaçtır?

Cevap:

Litresi 5,25 TL olan bezinle çalışan ve metrede 1,75 litre benzin yakan bir aracın 1 kilometrede toplam maliyeti ne kadar olmaktadır?

Cevap:




  

test çöz

8.Sınıf Matematik Doğrusal Denklemler 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla