SORU: Kalan Süreniz:


Eğim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

x+1=2y ve x=3y olduğuna göre x.y kaçtır?

Cevap:

Cisimlerin eğimleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

3 basamaklı pozitif tam sayılar içerisinde 5’e tam bölünen sayıları bünyesinde barındıran bir X kümesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

Cevap:

2 basamaklı XY ve YX sayılarının toplamı 110 olduğuna göre X ve Y sırasıyla kaç olabilir?

Cevap:

Eğim açısı geniş açı olan bir doğrunun eğimi….........………eğim açısı dar açı olan bir doğrunun eğimi…….........…..’tir. Buna göre sırasıyla noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi bir doğrunun eğimini bulduran formüldür?

Cevap:

x2+x3x4=14x{x \over 2}+{x \over 3}-{x \over 4}=14 \sqrt{x} olduğuna göre x kaçtır?

Cevap:

Aşağıda sırasıyla x ve y için verilen değerlerden hangilerinde x ve y arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu çıkarımı yapılabilir?

Cevap:

2y=8ax+5 doğrusunun eğiminin 1/4 olduğuna göre a kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Doğrusal Denklemler 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla