SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinin çökmesine zemin hazırlamıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşı’nın özel nedenlerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın ittifak grubunda yer almasının nedenlerindendir?

Cevap:

Mehmetçiğin savaşmadan donarak öldüğü Sarıkamış faciası aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşandı?

Cevap:

Aşağıdaki cephelerden hangisinin açılmasıyla 1.Dünya savaşı uzamıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangileri Mondros’un en ağır 2 maddesidir?

Cevap:

1.Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin durumunu görüşmek için Ocak 1919’da nerede toplanıldı?

Cevap:

1-Amasya Genelgesi, 2-Erzurum Kongresi, 3- Amasya Görüşmeleri, 4-Sivas Kongresi. Yandaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hanisinde doğru verilmiştir?

Cevap:

Milli cemiyetler Sivas Kongre’sinde hangi çatı altında birleştirilmiştir?

Cevap:

Panslavizm politikası ile sıcak denizlere inme hayali olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla