SORU: Kalan Süreniz:


Siyasi birliğini geç tamamlayıp sömürge arayışındayken Trablusgarp’ı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya Savaşı başladıktan sonra vaat edilenlerden dolayı taraf değiştirmiştir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı’yı isteme nedenlerinden birisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşı’ndaki cephelerden birisi değildir?

Cevap:

Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Kafkas cephesinden çekilmiştir?

Cevap:

Çanakkale cephesinin açılmasıyla birlikte aşağıdaki devletlerden hangisi ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmaya başlamıştır?

Cevap:

30 Ekim 1918’de 1.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

ABD başkanının 1.Dünya Savaşı’na girerken yayınladığı bildirinin ismi nedir?

Cevap:

Aşağıdaki ülkelerden hangisi “güneş batmayan ülke” olarak adlandırılmaktaydı?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla