SORU: Kalan Süreniz:


Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen çıkararak Ege denizine inmek isteyen ve daha sonra 2 ülkeye bölünen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden birisidir?

Cevap:

Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya Savaşı’ndaki ittifak devletlerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşı’nda açılan savunma cephelerinden birisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi ittifakların kendi aralarında yardım amaçlı açtığı cephelerden birisidir?

Cevap:

İngilizlerin Basra’ya asker çıkararak petrolleri elde etmelerine engel olunmaya çalışılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Mondros’un kaçıncı maddesi ile resmi bir Ermeni devleti kurulmasına zemin hazırlanmaya çalışılmıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden birisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararlarından birisi değildir?

Cevap:

Kanuni döneminde kapitülasyonlar elde eden ve milliyetçilik akımının çıkış noktasını oluşturan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Milli Uyanış 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla