SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisidir?

Cevap:

Kalelerde bulunan komutanlara veya şehri yöneten valilere ne isim verilir?

Cevap:

Osmanlı’da hoşgörü politikası ile devlet yönetilirdi. Bireyler hak ve özgürlükleri korunmakla beraber sahip oldukları farklılıklar da gözetilerek muamele yapılırdı. Bu tutum……olarak da isimlendirilir. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla birlikte Rumeli’ye geçiş sağlanmış oldu. Bu olay hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap:

Osmanlı’yı uzun süre uğraştıran ve kendisini Anadolu Selçuklu Devleti’nin devamı olarak sayan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nin 2.kurucusu sayılan padişah kimdir?

Cevap:

Osmanlı Devleti nerede kuruldu?

Cevap:

Yüksek rütbeli askerlere toprak vererek korumaları ve işlemeleri ile oluşturulmuş olan sisteme ne isim verilir?

Cevap:

1.Mehmet(Fetret Devri’ne son verdi.) 2.Murat(İstanbul’u fethetti.)Osman Bey(İlk Osmanlı parasını bastırdı.)1.Bayezid(Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.) Yandaki padişah ve dönemindeki olay eşleştirmesinde hangi padişah dönemi yanlıştır?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nde tarımla uğraşan köylülerden alınan vergiye ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdaki padişah ve dönemindeki olay eşleştirmesinde hangi padişah dönemi yanlıştır?

1.Mehmet

Fetret Devri’ne son verdi.

2.Murat

İstanbul’u fethetti.

Osman Bey

İlk Osmanlı parasını bastırdı.

1.Bayezid

Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 4


  • Soru Sayısı:11
  • Süre: 11 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla