SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap:

2.Mahmut döneminde düzensizliklerle beraber isyanların da ön plana çıkması Yeniçeri ocağının kaldırılmasına zemin hazırladı. Daha sonra geçici orduların temin edilmesiyle birlikte Yeniçeri ocağı kaldırıldı. Bu olaya ne isim verilir?

Cevap:

Sanayi inkılabı aşağıdaki ülkelerin hangisinde başladı?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nde halkın dini inançlarına göre ayrıldığı sisteme ne isim verilirdi?

Cevap:

Divan teşkilatını ilk kez hangi padişah kurmuştur?

Cevap:

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Osmanlı’da gerileme dönemini başlatan ilk defa büyük çapta toprak kaybetmesine neden olan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Osmanlı Devleti yöneticileri fethettikleri yerleri Türkleştirmek ve bununla birlikte Anadolu’dan aileler bu fethedilen yerlere yerleştirilirdi. Bu politikaya ne isim verilirdi?

Cevap:

Avrupa’daki yeniliklerin takip edilmesiyle birlikte gelişmelerden haberdar olabilmek adına geçici elçilikler aşağıdaki dönemlerin hangisinde kuruldu?

Cevap:

Güzel yazı yazma ve süsleme sanatına ne isim verilir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla