SORU: Kalan Süreniz:


Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu hangi isimle kuruldu?

Cevap:

Orta çağın kapanıp Yeni çağın başladığı tarih olayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

İlk medrese nerede açıldı?

Cevap:

Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesine olanak sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Tarih boyunca her zaman Osmanlı Devleti ile çeşitli bazen olumlu bazen olumsuz ilişkiler içinde bulunan ve tek gayesinin “sıcak denizlere inmek” olduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Kelime anlamı olarak “yeniden doğuş” anlamına gelen ve bilim, fen, sanat, edebiyat alanlarında gerçekleşen değişim ve ilerlemelere ne isim verilir?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nde yönetici ve asker dışında kalan kesime ne isim verilir?

Cevap:

İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap:

Yabancı ailelerin çocuklarının askere alınmasıyla eğitilmesiyle kurulmuş olan sisteme ne denir?

Cevap:

Sarayı ve hükümdarı koruyan askeri birliklere ne isim verilir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla