SORU: Kalan Süreniz:


Devletlerin bireylere verecekleri hak ve özgürlük konusunda uzlaşma sağladıkları belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Çok partili hayata geçiş için kurulan ilk parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

İdare kurumunu denetleyen bağımsız yargı kurumu hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde gerçekleşen darbelerden birisi değildir?

Cevap:

12 Levha kanunları hangi devlet tarafından oluşturulmuştur?

Cevap:

Medeni Kanun ne zaman kabul edildi?

Cevap:

Mecliste uzlaşı sağlanmayan kararların halk görüşüne sunulmasına ne isim verilir?

Cevap:

Kaç çeşit demokrasi vardır?

Cevap:

Baskı ve zorlamayla birlikte yönetim kanallarını ele geçirerek hükümet ve kontrolü zorla zapt etme olayına ne isim verilir?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkileri aşağıdakilerden hangisi ile ilk defa kısıtlanmıştır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla