SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki siyasal inkılaplardan hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?

Cevap:

Saltanatın kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangileri ile ilgilidir?

Cevap:

İnsanların yönetime doğrudan veya dolaylı olarak müdahil oldukları yönetim biçimine ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi ile birlikte Osmanlı Devleti parlamenter yönetime geçmiştir?

Cevap:

İngiltere’de kralın yetkilerini kısıtlayan ve hak, özgürlük tanınmasına yol açan belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Kanun koyucuların da dahil olduğu ve bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu sistemin genelinde devlet yapılanmasına dönük olarak ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdaki isimlerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasına öncülük etmemiştir?

Cevap:

Demokrat Parti’nin kurulmasına aşağıdaki isimlerden hangisi destek olmuştur?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasi örneğidir?

Cevap:

Yasaların anayasaya uygunluğunu kim denetler?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla