SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasiye örnektir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da ilk anayasanın oluşturulmasına zemin hazırlamıştır?

Cevap:

Müslüman ve gayrimüslim halka çeşitli hakların verildiği ve Gülhane Parkı’nda okunan ferman aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Din ve vicdan hürriyeti ile birlikte din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması Atatürk’ün hangi ilkelerinden birisini oluşturur?

Cevap:

TBMM …yılında açıldı. Cumhuriyet ise……yılında ilan edildi. Bu bilgilerin doğru olabilmesi için boşluklara sırasıyla hangi yıllar yazılmalıdır?

Cevap:

Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştiren demokratik okul aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde şehit edilen ve darbeye karşı direnişin sembolü haline gelen kişi kimdir?

Cevap:

Fransız İhtilali ne zaman gerçekleşmiştir?

Cevap:

Sivas Kongresi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi.Yanda bulunan Kurtuluş Savaşı dönemi olaylarının gerçekleşme sırası (ilkten son nasıl olmalıdır?

Cevap:

Aşağıdaki partilerden hangisinin seçime katılmasıyla birlikte çok partili hayata geçilmiş olundu?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkin Vatandaşlık


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla