SORU: Kalan Süreniz:


Bir oyunda bulunan uçağın saatteki hızı önceki saatin 10 katına çıkarılarak oyun oynanmaktadır. Örneğin ilk hızı 1 olan uçağın 2.saatteki hızı 10 olacaktır. Buna göre 1 gün içerisinde her biri eş saat süren 4 sefer yapan ve her seferdeki başlangıç hızı 6750 olan bu uçağın sefer sonlarındaki hızı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

Cevap:

A sayısı ile B sayısının toplamı 0 değildir. Ayrıca A sayı doğrusunda sol tarafta, B ise sağ tarafta bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla A ve B’nin sahip olduğu sayılardan olabilir?

Cevap:

1- ((14) . (350) . (3/4) . (0)

2- (1970) . (-1) .(0)

3- (8) : (4) . (1/2)

4- (7) . (-4)

Yukarıda verilmiş olan işlemlerden hangileri ne negatif ne pozitiftir?


Cevap:

Bir sayının kendisiyle çarpımı sonucunda elde edilen sayının bir daha o sayı ile çarpımı 512 olduğuna göre bu sayının -2. kuvveti kaçtır?

Cevap:

Ahmet ve Ali sırasıyla aşağıdaki sayılara sahiptirler:

Ahmet: 5, 11, -17, -18

Ali: -21, 16, 19, -14

Bu sayılara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Cevap:

Pozitif bir tam sayının negatif bir tam sayıya dönüşümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap:

X=  -4 ve Y=6 olduğuna göre  X5 + Y3 = ?

Cevap:

| -150 | + (-48) – (-15) + (13) = ?

Cevap:

Negatif bir tam sayının pozitif olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Cevap:

A4= 256 olduğuna göre A’nın alabileceği tam sayı değerlerinin çarpımı kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla