SORU: Kalan Süreniz:


Kuvveti tabanının 2 katı olan bir pozitif tam sayının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

Cevap:

Bir kanguru dakikada 15 defa zıplamaktadır. 45 dakika sonunda ise 15 dakika dinlenmektedir. Bu kanguru zıplama başına +2 puan almakta olup dinlenme zamanında saniye başı -1 puan almaktadır. Buna göre kangurunun puanlaması sonucunda 1 gün içerisinde kaç puan elde edilmiş olunur?

Cevap:

Tam sayılarda birim eleman ya da etkisiz eleman olarak da nitelenen ve girdiği işlemde herhangi bir artış ya da azalışa sebebiyet vermemekle sabit en küçük rakam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

A: (-25)

B: (2)

C: (-8)

D: (40)

Buna göre (D.B) / (C) + (A) = ?


Cevap:

X.8 = -40 ve Y.Y=225 olduğuna göre X.Y aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap:

24 . -2+ 4: -42= ?

Cevap:

En büyük negatif tam sayı ile en küçük sayma sayının toplamı en büyük çift asal sayıdan kaç fazladır?

Cevap:

Üslü ifadeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Cevap:

A: 24

B: 46

C: 64

D: 42

Buna göre bu sayıların büyükten küçüğe doğru dizilişleri nasıl olmalıdır?


Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla