SORU: Kalan Süreniz:


1275 sayısının toplama işlemi özellikleri düşünüldüğünde bu sayının toplama işlemine göre tersini bulmak için kaç ile çarpmamız gerekir?

Cevap:

7 ile 7’ nin toplama işlemine göre tersine denk gelen sayı arasında bulunan tam sayıların toplamı 7 ile ters işaretlisinin çarpımından kaç fazladır?

Cevap:

En büyük 2 basamaklı negatif tam sayı ile en küçük 3 basamaklı pozitif tam sayının toplamının yarısı kaçtır?

Cevap:

19780 + 11978 - 01979 + 1979-1 = ?

Cevap:

2 tam sayının birbiri ile çarpımı 20, büyük sayının küçük sayıya oranı 5 olduğuna göre bu 2 tam sayının toplamı kaç olabilir?

Cevap:

Aylık 15 cm uzayan bir yavru zürafa 2 yaşından sonra ise aylık 1,25 cm kısalmaktadır. Buna göre 5 yaşındaki zürafanın boyu kaç cm’dir?

Cevap:

Arif babasıyla bir oyun oynamaktadır. Bu oyuna göre Arif babasının komutlarıyla aklından işlemler yapmaktadır. Babası sağ deyince 2 ile çarpma sol deyince 2 ile bölme işlemi yapması gerekiyor. Başlangıç olarak 64 sayısını kullanan Arif sırasıyla şu komutları almaktadır:

-sağ-sağ-sol-sağ-sol-sol-sağ-sağ-sol-sağ

Bu oyuna göre 5. ve 8.işlemler sonunda elde edilen sayıların farkı kaçtır?

Cevap:

Arif babasıyla bir oyun oynamaktadır. Bu oyuna göre Arif babasının komutlarıyla aklından işlemler yapmaktadır. Babası sağ deyince 2 ile çarpma sol deyince 2 ile bölme işlemi yapması gerekiyor. Başlangıç olarak 64 sayısını kullanan Arif sırasıyla şu komutları almaktadır:

-sağ-sağ-sol-sağ-sol-sol-sağ-sağ-sol-sağ

Bu oyuna göre son adımdan önce sayı kaçtır?

Cevap:

Arif babasıyla bir oyun oynamaktadır. Bu oyuna göre Arif babasının komutlarıyla aklından işlemler yapmaktadır. Babası sağ deyince 2 ile çarpma sol deyince 2 ile bölme işlemi yapması gerekiyor. Başlangıç olarak 64 sayısını kullanan Arif sırasıyla şu komutları almaktadır:

-sağ-sağ-sol-sağ-sol-sol-sağ-sağ-sol-sağ

Buna göre ilk adımın sonundaki sayının son adımın sonundaki sayıya oranı kaçtır?

Cevap:

Tam sayı özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla