SORU: Kalan Süreniz:


17/2 ile 65/3   kesirleri arasında kaç tane tam sayı vardır?

Cevap:


Cevap:

X=3/20

Y=7/24

Z=11/30

x, y ve z sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Cevap:

A:  25/2

B:  7/4

C:  125/5

D:  3/6

E:  1/10

F:   2/8

G:  100/20

H:  25/15

I:   15/30

Yukarıdaki rasyonel sayılardan en büyük ve en küçük rasyonel sayı sırasıyla kaçtır?


Cevap:

Tam sayılı hali  32163 {21 \over 6} olan sayının 3 katının bileşik yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Bir sayının 3 katı ile aynı sayının 4’te 1’inin toplamı 130 olduğuna göre bu sayının 3/8 katı kaçtır?

Cevap:

J=152/278

Z=127/31

Y=174/89

H=255/256

Yukarıdaki rasyonel sayıların büyükten küçüğe doğru sıralamaları nasıldır?


Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi 0.6’ya eşit değildir?

Cevap:

1/2 + 2/3 - 3/4 + 3/5 - 5/6  işleminin sonucu kaçtır?

Cevap:

  15/a ve b/14 kesirleri bileşik kesirler ise a’nın alabileceği en büyük tam sayı değeri ile b’nin alabileceği en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır?

Cevap:


Cevap:

Sayılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

(6/15 + 9/40 ) + (11/20 - 8/30 ) işleminin sonucundaki pay ile paydanın toplamı kaçtır?

Cevap:

A=(-56)/4

B= 25/3

C= 17/6

Yukarıdaki rasyonel sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Cevap:

1-(2/5)=0.04

2-(3/7)=7/3

3-(64).(1/8)=8

Yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?


Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar 3


  • Soru Sayısı:15
  • Süre: 15 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla