SORU: Kalan Süreniz:


İlk gün 80 sayfa kitap okuyan Selim, her sonraki gün öncekinin 1/4’ü kadar daha az kitap okumaktadır. Buna göre Selim 3.gün sonunda kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap:

İlk gün 80 sayfa kitap okuyan Selim, her sonraki gün öncekinin ¼’ü kadar daha az kitap okumaktadır. Buna göre Selim’in 3 gün sonunda ortalama olarak okuduğu günlük kitap sayfa sayısının 6 katı kaçtır?

Cevap:

X: 15/(-75)

Y: 12/84 

Z:  20/120 

Yukarıdaki rasyonel sayılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Cevap:


Cevap:

a/b sayısı bileşik kesir olduğuna göre bu sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap:

a/17  kesri basit bir kesir olduğuna göre a en çok kaç olabilir?

Cevap:

120/x kesrinin tam sayı olabilmesi için x aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

Cevap:

Alan uzunluğu 240 m2 olan bir sahaya bir kenarı 2 m olan kareler ve kısa kenarı 2, uzun kenarı 3m olan dikdörtgenler bırakılmaktadır. Buna göre tamamı kare olacak şekilde doldurulursa kaç tane kare olur?

Cevap:

Alan uzunluğu 240 m2 olan bir sahaya bir kenarı 2 m olan kareler ve kısa kenarı 2, uzun kenarı 3m olan dikdörtgenler bırakılmaktadır. Buna göre tamamı dikdörtgenlerden oluşturulsa kaç tane dikdörtgen oluşur?

Cevap:

Alan uzunluğu 240 m2 olan bir sahaya bir kenarı 2 m olan kareler ve kısa kenarı 2, uzun kenarı 3m olan dikdörtgenler bırakılmaktadır. Buna göre 15 tane kare eklenirse geriye kalan alanda kaç tane dikdörtgen oluşturulur?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla