SORU: Kalan Süreniz:


A:  2/8

B:  6/25

C:  3/100

Yukarıda kesir halde verilen sayıların ondalık halleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Cevap:

Bir pasta önce 16 eşit parçaya bölünmüştür. Ardından bu parçalardan her birisi sırasıyla alınarak tekrardan 8 eş parçaya bölünmüştür. Bu iki işlem sonunda elde edilen toplam parça sayısı kaçtır?

Cevap:

Bir pasta önce 16 eşit parçaya bölünmüştür. Ardından bu parçalardan her birisi sırasıyla alınarak tekrardan 8 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre 2.işlemde elde edilen parça sayısının 1.işlemde elde edilen parça sayısına oranı kaçtır?

Cevap:

Bir pasta önce 16 eşit parçaya bölünmüştür. Ardından bu parçalardan her birisi sırasıyla alınarak tekrardan 8 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre 1.işlem sonundaki bir pasta parçası 2.işlem sonundaki parça sayısının kaç katıdır?

Cevap:

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tanımsız sayılmaktadır?

Cevap:

Kesirli bir ifadenin tam sayı olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerçekleştirilmelidir?

Cevap:

Aşağıdaki kesirli ifadelerden hangisi -5 ve -6 arasında bulunmamaktadır?

Cevap:

A:  387/389

B:  385/389

C: 385/383

Yukarıdaki rasyonel sayıların büyükten küçüğe sıralamaları nasıldır?


Cevap:

a/b basit kesir olduğuna göre bulundukları aralık aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap:

İlk gün 80 sayfa kitap okuyan Selim, her sonraki gün öncekinin 1/4’ü kadar daha az kitap okumaktadır. Buna göre Selim 3.gün kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Rasyonel Sayılar


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla