SORU: Kalan Süreniz:


Yaptığı modeli Güneş sistemine benzeten ve bununla beraber pozitif yüklere proton diyen ve çekirdeğin merkezde bulunduğunu savunan atom görüşçüsü kimdir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi atık kontrolünü gerçekleştiren kuruluşlardan birisidir?

Cevap:

Adi karışım olarak da adlandırılan ve eşit olarak dağılmayan karışımlara ne isim verilir?

Cevap:

Günümüzde bilinen element sayısı kaçtır?

Cevap:

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi elementi tanımlamıştır?

Cevap:

Elementler ve bileşikler yapı olarak kaça ayrılır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangi saf maddelerin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Farklı cins atomların oluşturduğu moleküllere …..molekülü, aynı cins atomların oluşturduğu moleküllere ise…..denir. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinin atom hakkında görüşü bulunmamaktadır?

Cevap:

Bilimsel bir probleme bulunan geçici çözüme…..denir. Bu doğrulanması ile ise ismi ……olur. Boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Saf Madde ve Karışımlar 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla