SORU: Kalan Süreniz:


Molekül yapılı olmayan bileşiklerin yapılarına ne isim verilir?

Cevap:

Elektronların çok hızlı hareket etmelerinden dolayı çekirdeğe yapışmamalarına ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi çözünme hızına etki eden faktörlerden birisi değildir?

Cevap:

Atomlu üzümlü keke benzeten ve buna göre simgeleştirerek açıklayan bilim insanı kimdir?

Cevap:

Su……yapıda, tuz ise……yapıda bir…..’tir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdaki ikililerden hangisi saf ve homojendir?

Cevap:

Sıcaklık, karıştırma, tanecik boyutu ile çözünme hızı arasında sırasıyla hangi orantılar vardır?

Cevap:

Aşağıdaki ikililerden hangilerinin atom içerisindeki sayıları eşittir?

Cevap:

Bir odada kap içinde bulunan kum ve su karışımında çözücü özellikte olan madde kimdir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi karışımın özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Saf Madde ve Karışımlar 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla