SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün aşamalarından bir tanesi değildir?

Cevap:

Maddenin yapı taşına ne isim verilir?

Cevap:

Kanda zehirli olan, soğutucu ve yüzey temizliğinde kullanılan keskin kokulu gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Metal para, ayran, sirke, meyve suyu, salata, duman.Yanda bulunan maddelerin heterojen ve homojen olarak sayıları kaç tanedir?

Cevap:

Atom hakkında ilk bilimsel açıklamayı kim yapmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki element ve sembol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Atomların parçalanamaz ve bölünemez olduklarını savunan ve bununla birlikte bütün atomların aynı olduğunu söylenen Yunan filozof kimdir?

Cevap:

1 Karbon ve 2 Oksijen şeklinde bulunan bileşik isminin okunuşu ve yazılışı nasıldır?

Cevap:

Elektronların çekirdek etrafında rastgele dolanmadıklarını ve çekirdeğe belli uzaklıkta katmanlarda bulunduklarını savunan bilim insanı kimdir?

Cevap:

Proton ve nötron atomun neresinde bulunur?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Saf Madde ve Karışımlar 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla