SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğru değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -de bağlacı bulunmaktadır ?

Cevap:

Büyük yazılması gerekirken küçük yazılan kelimeler, yazım yanlışlığına sebep olurlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bu bilgiyi doğrular niteliktedir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır ?

Cevap:

Elbet bir gün ……kalacaksın.Buna göre boşluğa gelecek olan kelimenin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı söz konusudur ?

Cevap:

Üleştirme sayıları rakamla değil sayıyla yazılırlar. Buna göre bu tanıma uymayan şık aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır ?

Cevap:

Bitişik yazılması gerekirken sözcüklerin ayrı yazılması farklı anlamlara sebep olmakla beraber yazım yanlışlığına da yol açarlar. Buna göre bu bilgi paralelinde yanlış yazılmış olan sözcük barındıran cümle aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Çoğunlukla yazımda yanlış yapılan ve halk arasında çok sık kullanılan bazı kelimeler bulunmaktadır. Buna göre bu kelimelerin yanlış kullanımlarına aşağıdakilerden hangisi örnektir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla