SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme anlamı bağlaç ile sağlanmıştır ?

Cevap:

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi cümleleri pekiştirme yoluyla birbirine bağlar ?

Cevap:

İçin yerine de cümlelerde sıkça kullanılan edat aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç köken olarak ünlemdir ?

Cevap:

Aşağıdaki altı çizili edatlardan hangisi cümleye neden sonuç anlamı katmıştır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi ünlem değeri kazanmış bir sözcüktür ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme bildiren bir edat kullanılmıştır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ünlem isim görevinde kullanılmıştır ?

Cevap:

Yalnız, bir , tek kelimeleri ………anlamında kullanıldıkları zaman edat görevi görürler. Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir ?

Cevap:

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bağlaç değildir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Edat Bağlaç Ünlem 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla