SORU: Kalan Süreniz:


Görelik anlamını sağlamak için aşağıdaki edatlardan hangisi kullanılmalıdır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi iki seçenek arasında kalındığı zaman kullanılan bağlaçlardan birisi değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygu ünlemi kullanılmıştır ?

Cevap:

Dışında, hariç anlamı katan edat aşağıdaki cimlelerin hangisinde kullanılmıştır?

Cevap:

Yapılan eyleminin sebebini açıklamak, nedenini söylemek için aşağıdaki bağlaçlardan hangisi kullanılabilir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi bağlaçların görevlerinden biri değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki bağlaç çiftlerinden hangileri yakın anlamlıdır ?

Cevap:

Aşağıdaki edatlardan hangisi ile amaç sonuç cümleleri kurulabilir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem değeri kazanmış kelime bulunmaktadır ?

Cevap:

Çıkarım yapma ve kesinlik anlamları …….bağlacı ile sağlanır. Buna göre noktalı yere ne gelmelidir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Edat Bağlaç Ünlem 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla