SORU: Kalan Süreniz:


Çeşitli anlam ilgileri katan -ki bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır ?

Cevap:

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisini şaşkınlık yaşadığımız durumlarda sıklıkla kullanmaktayız ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde seslenme ünlemi bulunmaktadır ?

Cevap:

Yerine virgül, -ıp ve -erek gibi eklerin de kullanıldığı bağlaç türü aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde araç anlamı bir edat ile sağlanmıştır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi edatın görevlerinden biridir ?

Cevap:

İle sözcüğünün edat mı ya da bağlaç mı olduğunu nasıl anlarız ?

Cevap:

Aşağıdaki özelliklerden hangisi bağlaca aittir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -de bağlacı doğru kullanılmıştır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi hem edat hem de bağlaçtır ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Edat Bağlaç Ünlem 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla