SORU: Kalan Süreniz:


İstanbul Üniversitesi hangi yıl kuruldu ?

Cevap:

Yeni Türk harflerinin kabulü hangi yolda gerçekleşmiştir ?

Cevap:

Türk tarihi ile birlikte tarihsel dönemlerin, özellikle Türk geçmişi ile birlikte kronolojik, sosyolojik ve nostaljik bir değerlendirme ile birlikte Türk tarihinin geniş kitlelere ve geleceklere iletilmesi, sağlam, doğru kaynaklar elde ederek bunları en verimli şekilde kullanması gibi görevleri bulunan kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi bir ön yargı cümlesidir ?

Cevap:

1-İstanbul Üniversitesi , 2-TDK, 3-TTK, 4-Yeni Türk alfabesi. Yukarıda verilen yeniliklerin kuruluş yılları düşünüldüğünde ilk kuruluştan son kuruluşa doğru sıralama nasıl olmalıdır ?

Cevap:

Psikoloji ve sosyoloji alanlarında da çok fazla inceleme imkanı bulunan ve bununla birlikte ilişkilerin temelini oluşturduğu düşünülen, kendisini bir başkasının yerine koyma sanatı olarak kısaca açıklanıp akıllarımızda yer edinen kavram nedir ?

Cevap:

Yeni Türk harfleri kabulü ile birlikte artık ülkede …….alfabesi kullanılacaktı.Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Engelli kavramı bireyleri mutsuz edebilmektedir. Zira toplum içinde büyük oranda bulunan bu insanlar, kendilerine ayrı bir muamele, farklı bir isimlendirme istemiyorlar. Bilgiler göz önüne alındığında aşağıdaki tavırlardan hangisi yapılmamalıdır ?

Cevap:

Bir sorunun oluşması, problemle karşılaşmak ve çözümünü kurumlardan talep etmek adına yazılan ve kurumlara teslim edilen, verilen yazının ismi nedir ?

Cevap:

Bir ülkede birden fazla etkide bulunan güç oluşabilir. Din, gelenek, görenek, kanun vb.birçok güç çeşitli yaptırımlar uygulama hakkına sahiptir. Buna göre yukarıda örneklendirilen güçlerden hangisi maddi yaptırım uygulanabilmektedir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla