SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğun rollerinden birisidir ?

Cevap:

1)Toplum yapısını inceler. 2)Geçmişte süren toplulukların analizlerini karşılaştırır. 3)Yaşanmış ve yaşanacak problemlerin çözümlerini düzenler. 4)Bilimsel çalışma ve araştırmalar ile siyasi ve kamu yapılarını irdeler. Yanda maddeler halinde bilgiler verilmiş olan bilim alanı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdaki toplum eylemlerinden hangisi dayanışmaya örnek olmaktadır ?

Cevap:

Dünyaya gelen insanın seçemediği durumlardan birkaçı dil, din ve ırktır. Fakat bazı insan soyları bunun bilincine varmak istemediğinden dolayı kendi dilini, dinini veya ırkını diğer insanların sahip olduklarından daha yüce, daha kesin ve daha önemli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca bu tür bireyler başka fikirlere saygı duymamaktadırlar. Bu tarz insanların yaptıkları eylem genel olarak nasıl isimlendirilir ?

Cevap:

Bir kimsenin imkanlara, güce, statüye veyahut benzeri bir maddi gelir, getiri, kazanca sahip olmasıyla beraber imkan olarak daha kısıtlı, daha fazla yoksunluk çeken kimselere destek vermesin ne denir ?

Cevap:

Kısaltılışı TDK olan be Türkçe’nin dil yapısı ile ilgili araştırmalar yapan ve dile özgü kelime çalışmaları ile birlikte daha bilimsel bir ortamda daha fazla imkanla dil çalışmaları gerçekleştiren bu kuruma ne isim verilir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmayı arttıracak eylemlerden biridir ?

Cevap:

Bireyleri …….diyerek dışlamak yerine, onlara kendi isimleriyle hitap edip olağan dışı olmadıklarını hissettirmemiz gerekir. Kendi düşünce yapımızda ise bu bireylerin bazı …….bulunduklarını düşünmemiz gerekiyor. Buna göre anlam akışı için noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?

Cevap:

Geçmiş zamanlarda dünya savaşı sonrası medeniyet kurulumu ve bununla birlikte gelişim amacı taşıyan Türk devletinde “Halk Evleri” açıldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu evlerin amaçlarından birisi değildir ?

Cevap:

Bireyin kendi milletine özgü değerlerin farkında olup bunları daha iyi bir seviyeye taşırken aynı zamanda bunu övünç kaynağı olarak kullanması durumuna……..denir. Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla